O BIAŁO-CZERWONYM KOROWODZIE

Podstawowe informacje na temat naszego wydarzenia
Będzie się działo! Korowód wpisany został do kalendarza oficjalnych imprez, związanych z tegorocznymi obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości i będzie jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń w tym roku.

Pomysł narodził się z potrzeby wspólnotowego, patriotycznego, radosnego świętowania połączonego z demonstrowaniem szacunku dla tradycji, dumy z dzisiejszych osiągnięć, nadziei na dobrą przyszłość.

Inspiracją były polonijne parady w USA, parady irlandzkie w dniu św. Patryka, lokalne inicjatywy w kraju w postaci parad w dniu 3 maja czy 11 listopada, Orszaki Trzech Króli, juwenalia studenckie, procesje itp.

Impreza z założenia ma być apolityczna. Ma łączyć obywateli naszego kraju, także z Polakami z zagranicy. Adresowana jest do szerokiego grona potencjalnych uczestników i widzów, mieszkańców dużych miast i małych miejscowości, w każdym wieku i z każdej warstwy społecznej.

Termin Korowodu to Dzień Flagi RP czyli 2 maja, jest to także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Docelowo chcemy, aby była to impreza coroczna.
Cel
przedsięwzięcia
  • Celem jest stworzenie spektakularnego wydarzenia, które w atrakcyjny sposób da Polakom okazję do zamanifestowanie miłości do Ojczyzny i do swoich małych ojczyzn.
  • Pobudzenie aktywności miejscowych społeczności poprzez przygotowania do udziału w imprezie.
  • Budowanie więzi między Polakami w kraju i zagranicą.
  • Prezentacja działań na rzecz rozwoju naszego kraju.
  • Pokazanie, że Polacy, czerpiąc ze swojej tradycji, nie boją się wyzwań, jakie niesie przyszłość i patrzą w nią z nadzieją.
  • Zademonstrowanie samym Polakom i cudzoziemcom, że Polska to atrakcyjny kraj, a Polacy są kreatywni i optymistyczni.
Sposób realizacji
Barwny, głośny Korowód miałby przejść po raz pierwszy w dniu 2 maja 2019 r. przez Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Początek godz. 17.00, koniec godz. 18.15.

Planuje się udział w nim 80 grup (ok. 1 600 osób) z terenu całego kraju i zagranicy.

W korowodzie udział wezmą grupy przedstawiające tradycję narodową (jak np. rekonstruktorzy), jak i lokalną (np. poprzez wystąpienie w swoich strojach regionalnych, demonstrowanie charakterystycznych miejscowych produktów czy obiektów np. w postaci makiet). Planowane są też prezentacje współczesne czy wybiegające w przyszłość - np. oryginalne pojazdy skonstruowane przez studentów. Należne miejsce znaleźć winny małe rodzime firmy ze swoimi produktami.

Szczególne udział w Korowodzie będą mieć grupy Polaków z zagranicy – ze Wschodu i z Zachodu. Przewiduje się także udział sportowców (m.in. polskich siatkarzy, lekkoatletów czy skoczków narciarskich), teatrów ulicznych i innych artystów, rzemieślników, lokalnych stowarzyszeń, szkół czy placówek kultury. Uczestnicy poruszać się będą w większości piechotą, część z nich w pojazdach czy na specjalnych platformach, ozdobionych stosowną scenografią, a niektóre grupy konno. Wszyscy będą szli w towarzystwie orkiestr marszowych.
Stan przygotowań do imprezy
Zespół realizujący Korowód tworzą osoby z doświadczeniem w pracy przy podobnych imprezach.

Na dzień dzisiejszy mamy wstępne deklaracje 38 grup uczestników z terenu całego kraju, a także z zagranicy. Impreza została zgłoszona do władz Warszawy. Uzgodnione są firmy, które profesjonalnie zajmą się ochrona imprezy, nagłośnieniem, zabezpieczeniem medycznym itp.
Zasięg wydarzenia
Spodziewane jest duże zainteresowanie wydarzeniem ze strony mediów. W planie obszerna relację z imprezy w paśmie ogólnopolskim TVP

Przewiduje się też co najmniej 50 000 widzów przy trasie Korowodu.
Korowód, oprócz niezwykłej przygody, daje szansę na pokazanie się Warszawie i całej Polsce, to wyjątkowa okazja do promocji poszczególnych grup, miejscowości i regionów skąd pochodzą.
Promocja uczestników, miejscowości, regionów
Pokaż się Warszawie i całej Polsce
Korowód to nie tylko wspaniała przygoda ale niepowtarzalna okazja do promocji Państwa grup, miejscowośći i regionu skąd Państwo pochodzicie, Państwa osiągnięć, działań, twórczości, tradycji, atrakcyjności turystycznej.

Naszą imprezę pokazywać będzie na terenie całego kraju na żywo Telewizja Polska - mamy jej wiążącą deklarację. TVP już wcześniej prezentować będzie też przygotowania Państwa do naszego wydarzenia. Pozostałe media - inne telewizje, radio, prasa, internet także dostaną szansę na zrobienie relacji.

Na żywo przewidujemy udział co najmniej 50 000 widzów wzdłuż trasy - z terenu Warszawy i całej Polski. Konferansjerzy na bieżąco będą podawać informacje na temat poszczególnych grup - telewidzom i widzom na żywo - skąd prezentacja przyjechała, jak się nazywa, jakie ma osiągnięcia itp.

Przed każdą z grup będzie szła stosowna osoba niosąca dużą tablicę podającą podobne informacje.

Warto udziałem Państwa w naszym Korowodzie zainteresować miejscowe władze, tak by wsparły Państwa starania. To także dla nich szansa na promocję.

Wypełnij wstępny formularz zgłoszeniowy